Vanaf 1 januari 2013 is de uitvoering van de codering en de informatievoorziening over de codes van de stichting Codering Levend Groen ondergebracht bij de stichting Floricode.com in Roelofarendsveen. Bij Floricode.com zal een vaste contactpersoon de zaken rondom de CLG codering behartigen.
Het coderen zal vanaf nu op dezelfde wijze door Floricode.com gebeuren op basis van de door de stichting CLG vastgestelde protocollen. Codering gebeurt op initiatief van Floricode.com en op aanvraag van gebruikers. De beheerwerkgroep Codering Levend Groen blijft beschikbaar als raadgever bij de codering. Floricode.com is een fusie tussen VKC, VBNcodering en Florecom.

Snellere afhandeling gewenst
Sinds medio 2008 het grootste deel van alle planten gecodeerd is, de SUB codelijst geïntegreerd en de zoekfunctie via www.floribar.floricode.com versneld, is CLG zeer succesvol gebleken. De vraag naar nieuwe codes en de ondersteuning bij het zoeken vroegen daarbij om een professionele aanpak. Het bestuur van de stichting Codering Levend Groen is van mening dat de VKC, de organisatie voor registratie en jurering in de sierteelt, van nature de noodzakelijke onafhankelijke positie inneemt om deze rol te kunnen vervullen.

Contactgegevens
Voor informatie over codes en codering kunnen gebruikers van Codering Levend Groen vanaf nu terecht bij de heer Leo Miedema op het telefoonnummer 071 305 1571.

De stichting Codering Levend Groen wordt ondersteund door de commissie Bloemen en Planten van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), het Productschap Tuinbouw, de Nederlandse Bond van Boomkwekers, Bloemenveiling FloraHolland en Tuinbranche Nederland. Door de door deze partijen beschikbaar gestelde financiering zijn de codes van Codering Levend Groen voor alle partijen in de groene keten kosteloos beschikbaar via de website www.floribar.floricode.com.

Heeft u vragen over Codering Levend Groen? Ga dan naar de website www.floribar.floricode.com of stuur een e-mail aan: clg@floricode.com.