Wat is een GTIN?

Een GTIN – Global Trade Item Number – is de code die u aantreft op de meeste producten die u in winkels en supermarkten tegenkomt.
Elk verschillend product krijgt een GTIN toegewezen door de broneigenaar (de fabrikant of importeur) op basis van zijn eigen wereldwijd unieke GLN-bedrijfscode. Op deze manier krijgt elk product een unieke GTIN mee, die vervolgens op het product in een barcode wordt weergegeven. Zo kan het product in de hele logistieke keten, tot aan de kassa, herkend worden.

Wat is een barcode?

Een barcode voor consumentenproducten is een GTIN, vertaald in een streepjessymbool. De streepjes dragen dus dezelfde informatie als de getallen. Een kassascanner leest de barcode en vertaalt de streepjes terug naar de getallen, waarna het kassasysteem de code koppelt aan het gescande product en de elektronische verwerking naar de systemen van de winkelier en de kassabon plaatsvindt.

Wat is een FloriBar code?

Een FloriBar-code voor sierteeltproducten is een gewone GTIN, die op dezelfde wijze zoals hiervoor beschreven vertaald wordt in een EAN-13-barcode.
Het verschil met gangbare GTIN-codering zit echter in de wijze van toekenning: waar bij gangbare GTIN-codering de broneigenaar van het product zelf aan de hand van zijn eigen GLN-bedrijfscode artikelcodes aan zijn producten toekent, worden FloriBar-codes centraal door een beheerwerkgroep toegekend en via deze website gepubliceerd. Dit om te voorkomen dat hetzelfde product van verschillende kwekers verschillende codes draagt.

Aanbrengen barcodes

Uw drukker, sticker-, pot-, hoezen- en verpakkingsleverancier kunnen u helpen met het aanbrengen van barcodes op uw producten. Zij kennen de specificaties van de door GS1 Nederland (voorheen EAN Nederland) gestelde afmetingen en kwaliteitseisen voor EAN-13-barcode.