Begin april 2008 is de integratie afgerond van de barcodes van de SUB (Stichting Uniforme Barcodering) met de barcodes van Codering Levend Groen (CLG). Het resultaat van deze integratie is dat via de website www.floribar.floricode.com nu één loket is ontstaan waar voor vrijwel alle perkgoed, planten, bomen en heesters barcodes kunnen worden opgezocht en nieuwe barcodes kunnen worden aangevraagd.

Al geruime tijd steunde de SUB de stichting Codering Levend Groen omdat de door CLG gebruikte systematiek goed past bij de uniforme codering die de SUB nastreefde. Omdat het bestaan van verschillende codesystemen naast elkaar niet wenselijk is en de SUB lijst dreigde te vervuilen, is op 1 januari jl. de definitieve overstap gemaakt. Voormalige SUB-code gebruikers kunnen zich gratis aanmelden als gebruiker van CLG op de website www.floribar.floricode.com, waarna zij permanent toegang hebben tot de codelijst.

Gebruikers van de SUB Codelijst zullen mogelijk even moeten wennen aan het raadplegen van de CLG codelijst. Op de website is daarom een uitgebreide zoekinstructie opgenomen. Voor producten die nog niet gecodeerd zijn, kunnen met behulp van het aanvraagformulier nieuwe codes worden aangevraagd. Elke aanvraag voor een nieuwe code wordt aan de vaste procedure getoetst. Indien de noodzaak ervan erkend wordt, wordt zo snel mogelijk een nieuwe code aangemaakt. Het waarborgen van de kwaliteit van het codebestand staat hierbij voorop. Het kan daarom voorkomen dat er enige tijd overheen gaat voordat een nieuwe code wordt toegekend. Het advies is daarom altijd in een zo vroeg mogelijk stadium een aanvraag voor een nieuwe code te doen.