Voor de zomer van 2007 zijn de gebruiksmogelijkheden van Codering Levend Groen (CLG) wederom sterk verbeterd. Op de CLG website is de zoekfunctie voor de CLG codes nu ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

Om de buitenlandse markt te bedienen was de algemene informatie op www.floribar.floricode.com reeds langere tijd beschikbaar in deze talen. De vertaling van de zoekfunctie was echter een ingewikkelder proces. Dit proces is afgerond en gebruikers kunnen nu hun persoonlijke instellingen wijzigen en de CLG codes opzoeken in hun voorkeurstaal.

De unieke uniforme manier waarop de CLG coderingsmethode consequent wordt toegepast maakt de code uitermate geschikt om wereldwijd te gebruiken. Om de mogelijkheden verder uit te bouwen en ook de communicatie richting de buitenlandse markten te ondersteunen, was het noodzakelijk dat ook de zoekfunctie in andere talen beschikbaar kwam.

Sinds de oprichting van de stichting Codering Levend Groen wordt hard gewerkt aan de professionalisering van het systeem. De verbeterde werking van de website waarop inmiddels ruim 37.000 CLG gecodeerde planten te vinden zijn, was een eerste stap. Nu alle informatie ook in het Engels, Frans en Duits beschikbaar is, zullen ook buitenlandse afnemers steeds meer gaan vragen om CLG gecodeerde producten.