De positie van de beheerwerkgroep.

Floricode vraagt advies aan de beheergroep bij moeilijke aanvragen. Dit gebeurde in maandelijkse bijeenkomsten. Om efficient met de tijd om te gaan en snel te kunnen werken wordt nu via Email en telefonisch overlegd. Frequent wordt vanuit Floricode een briefing gedaan van de aanvragen en afhandeling. Hierop kan de beheergroep controleren en zo nodig ingrijpen. Het maandelijks vergaderen is vervallen.